Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri nakladaní s údajmi sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Spoločnosť CTRL + C, s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.controlc.sk, prehlasuje, že akékoľvek osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretím stranám.

 

Aké údaje zhromažďujeme?
Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČ a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej už evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.

 

K čomu slúžia údaje?
Všetky informácie v e-shope www.controlc.sk sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek údajov – obchodné podmienky, návod ako nakupovať, ceny, popisy produktov, recenzie a pod. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto s Vašim súhlasom získame pri Vašej registrácii a to buď natrvalo alebo dočasne.

 

Ako môžeme existenciu týchto údajov ovplyvniť?
Po nalogovaní sa do e-shopu www.controlc.sk môžete tieto údaje editovať alebo mazať. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doposiaľ ste u nás nenakúpili, stačí odoslať e-mail na info@controlc.sk.

© 2018 CTRL + C, s.r.o. • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP