Reklama

Tieto internetové stránky sú určené používateľom webových stránok www.ctrl-c.sk a všetkým potenciálnym zákazníkom spoločnosti CTRL + C, s.r.o., Lipová 52/6, 958 04 Partizánske, IČO 46728571, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave 1, vl. 82196/B (ďalej len „CTRL + C“), ktorých sa uvedená spoločnosť snaží oslovovať prostredníctvom reklamných a marketingových kampaní (ďalej len „zákazník“).

Vzhľadom k veľkému množstvu a rôznorodosti jednotlivých reklamných či marketingových kampaní si spoločnosť CTRL + C dovoľuje svojich zákazníkov upozorniť, že záväzné ceny za jednotlivé výrobky sú uvedené len na www.ctrl-c.sk. Rozhodujúce a záväzné ceny sú uverejnené na uvedenom webe v okamihu potvrdenia objednávky uskutočnenej zákazníkom spoločnosťou CTRL + C (typicky prostredníctvom potvrdzujúceho emailu či sms správy zaslanej zákazníkovi).

V prípade bannerovej, billboardovej, televíznej reklamy alebo reklamy v tlačených médiách môže medzi spoločnosťou CTRL + C ako verejným obstarávateľom a našimi zmluvnými partnermi, ktorí pre nás reklamu spracovávajú, dôjsť k chybe pri prenose dát (napr. neaktuálne ceny atď.), ktoré nebolo zavinené konaním na strane spoločnosti CTRL + C. Spoločnosť CTRL + C nezodpovedá za prípadné tlačové či iné chyby v reklamných oznamoch, nech sú vyhotovené v akomkoľvek formáte. Všetky obrazové materiály použité v reklamných oznamoch majú len ilustratívny charakter, spoločnosť CTRL + C nemôže garantovať presnú zhodu typu, modelu či farby konkrétneho výrobku a jeho obrazového vyjadrenia použitého v reklamnom oznámení. Obsah týchto oznámení preto zo strany spoločnosti CTRL + C nemožno považovať za záväzné ponuky na uzatvorenie zmluvy, a to s ohľadom na to, že takéto oznámenie nie je vo vzťahu k spomínaným vlastnostiam výrobku dostatočne určité.

Obdobná situácia (chybný prenos dát či prenos neaktuálnych dát) môže nastať aj v prípade najrôznejších zľavových portálov či cenových porovnávačov, ktorých prevádzkovatelia nie sú zmluvnými partnermi spoločnosti CTRL + C. Presné a aktuálne ceny spoločnosť CTRL + C vždy uvádza na svojich webových stránkach www.ctrl-c.sk.

V prípade reklamných oznámení obsahujúcich akúkoľvek ponuku si spoločnosť CTRL + C vyhradzuje, že je takáto ponuka obmedzená do vypredania zásob výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, poprípade je obmedzená stratou schopnosti spoločnosti CTRL + C plniť v súlade so spracovanou ponukou.

Rovnako v prípade tzv. predobjednávok (teda objednávok spracovaných zákazníkom ešte pred uvedením daného výrobku na trh) môže dôjsť vzhľadom na podstatnú a nepredvídateľnú zmenu okolností k vyššie uvedenej strate schopnosti spoločnosti CTRL + C plniť v súlade so spracovanou ponukou. Spoločnosť CTRL + C nenesie riziko zmeny okolností (teda podstatných, nepredvídateľných a spoločnosťou Control + C neovplyvniteľných zmien okolností, za ktorých bola jej ponuka spracovaná okrem iného zmenu menového kurzu). 

Presné a aktuálne cenové ponuky spoločnosť CTRL + C uvádza na svojich webových stránkach www.ctrl-c.sk.

© 2024 CTRL + C, s.r.o. • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP